Amartha Pool and Bar @K Hotel memberikan anda pengalaman kuliner dari ketinggian dipadukan dengan keindahan alam dari bukit Turgo, bukit Plawangan dan pemandangan kota Yogyakarta dari kejauhan. Menjadi titik paling sempurna untuk menikmati matahari terbit dan terbenam.

Buka : 10.30 – 22.00

Amartha Pool and Bar @K Hotel gives you a culinary experience of altitude combined with the natural beauty of the Turgo hills, Plawangan hill and views of the city of Yogyakarta from a distance. Be the perfect spot to enjoy the sunrise and sunset.

Open : 10.30 AM – 10.00 PM